Lucie Pokorná

(narozená roku 1993 v Havlíčkově Brodě)

 Od šesti let se učila hře na klavír u Blanky Skálové v Havlíčkově Brodě. Již o rok později začala své klavírní dovednosti porovnávat s ostatními na soutěžích, např. Prague Junior Note- dvakrát 1. cena, Amadeus- 2. cena, Karlovarská růžička- třikrát 1. cena. S Bárou Handzušovou se také od raného dětství věnovala čtyřruční hře, několikrát se staly vítězkami národních i mezinárodních soutěží. V roce 2008 byla Lucie Pokorná přijata na Konzervatoř Brno, kde studovala pod vedením MgA. Evy Horákové. V tomto období také prošla řadou soutěží, např. Virtuosi per musica di pianoforte Ústí nad Labem- cena ČHS za provedení skladby Bohuslava Martinů, Pro Bohemia Ostrava - 2. cena, Brněnská klavírní soutěž - 2. cena, Soutěž konzervatoří - 2. cena. Stala se také laureátkou soutěže Mladého klavíru Pražské konzervatoře - koncertní vystoupení v Rudolfinu. Svůj absolventský výkon předvedla v Besedním domě v Brně dne 11. 2. 2014. Posluchači si mohli vyslechnout Koncert pro klavír a orchestr č. 1 Es dur Franze Liszta ve spolupráci s Brněnským symfonickým orchestrem, pod taktovkou Stanislava Kummera. Lucie se věnuje nejen sólové hře, již řadu let hraje s komorními soubory, nejvíce úspěšní byli s Triem Konzervatoře Brno, když dvakrát za sebou vyhráli soutěž Klasicismus a smyčcové nástroje. Několikrát se zúčastnila klavírních kurzů "Audaces fortuna iuvat" v Mikulově u prof. Aleny Vlasákové a absolvovala také klavírní kurz prof. Ivana Klánského. Absolvovala masterclass s Eugenem Idjicem, Fiammetou Facchini, Zuzanou Niederdorfer a dalšími.

 V akademickém roce 2014 / 2015 zahájila svá studia klavírní hry na hudební fakultě JAMU v Brně pod vedením prof. Aleny Vlasákové. V prvním ročníku se zúčastnila mezinárodní soutěže Concorso Musicale Città di Filadelfia v Itálii, odkud přivezla 1. cenu. V následujícím akademickém roce postoupila do druhého kola na Mezinárodní klavírní soutěži Beethovenův Hradec a se svým klavírním triem vycestovala na dvoukolovou soutěž do italské Cremony. Své bakalářské studium zakončila Lucie v červnu tohoto roku a byla zároveň přijata na dvouoborové navazující magisterské studium - Klavírní interpretace a pedagogika.

Lucie se velmi těší na další interpretační i pedagogické setkávání, ať už s malými, nebo dospělými muzikanty.