Tyto stránky vznikly na základě iniciativy členů a studentů Metodického centra JAMU v Brně, za účelem zavedení, rozšíření a zkvalitnění spolupráce klavíristů a organizací, institucí, spolků a zejména vzdělávacích center jako jsou ZUŠ, konzervatoře aj. a to spolupráce formou koncertních vystoupení. Možnost přispět v této oblasti, kterou vnímáme jako klíčovou pro proces vzdělávání a rozvíjení učitelů, žáků, studentů, umělců i široké veřejnosti, je pro nás dostatečnou odměnou. Tyto stránky nejsou zdrojem žádné formy výdělku a jsou pouze užitým nástrojem pro usnadnění komunikace. Tyto stránky nevznikly pod hlavičkou MC JAMU, ale na základě iniciativy některých studentů.


Děkujeme, že jste na Klavírním podiu.

BcA. Taťána Zemenová


Flag Counter