Vystupující interpreti


Marie Jakabová, DiS.

klavíristka / pedagog

- Vystudovala konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži

- nyní studuje na Hudební fakultě JAMU v Brně, na katedře Klavírní interpretace (KKI) v bakalářském oboru Hra na klavír

třída  prof. MgA. Aleny Vlasákové

 doc. MgA. Jana Jiraského Ph.D.

- v současnosti vyučuje na ZUŠ Hodonín

BcA. Lucie Pokorná

klavíristka / pedagog

- vystudovala Konzervatoř  Brno

- nyní studuje na Hudební fakultě JAMU v Brně, na katedře Klavírní interpretace (KKI) v  magisterském oboru Hra na klavír a Klavírní pedagogika

třída   prof. MgA. Aleny Vlasákové

- v současnosti vyučuje na ZUŠ Veveří Brno a Konzervatoř Brno

BcA. Olga Punko

klavíristka

- vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze

- nyní studuje na Hudební fakultě JAMU v Brně, na katedře Klavírní interpretace (KKI) v magisterském oboru Hra na klavír 

třída prof. MgA. Aleny Vlasákové

BcA. Pavel Zemen

klavírista / pedagog

- vystudoval konzervatoř v Českých Budějovicích

- nyní studuje na Hudební fakultě JAMU v Brně, na katedře Klavírní interpretace (KKI) v magisterském oboru Hra na klavír a Klavírní pedagogika

třída prof. MgA. Aleny Vlasákové

- v současnosti vyučuje na ZUŠ Veveří Brno a Konzervatoř Brno